Ophaalbrug over de Ringvaart

De groei van de activiteiten op het bedrijventerrein "De Weeren" leidde tot een toename van het verkeer dat van de oude brug over de Ringvaart gebruik maakte. Door de aanleg van een tweede brug moest deze situatie worden verbeterd. De nieuwe brugverbinding is bestemd voor verkeersklasse 45 en bestaat uit een stalen ophaalbrug en aanbruggen van betonnen liggers.
De in het werk gestorte betonnen hameistijlen zijn op eilanden naast de brug geplaatst en als autonome elementen vormgegeven. De gehele opbouw van de brug oogt hierdoor eerder breed dan hoog en toont zo z'n robuuste karakter. Samen met balanspriemen, val en hangstangen vormen ze een eenheid in zowel ge-opende als gesloten toestand. Een en ander wordt door kleurgebruik en verlichting benadrukt.
Het leuningwerk is in zwaar stripstaal uitgevoerd en heeft meer betrekking op het vrachtverkeer dan op het ondergeschikte voetgangersverkeer. De lengte van de brug inclusief aanbruggen bedraagt 44 meter, de breedte 16 meter, de doorvaarthoogte 8,50 meter en de doorvaarthoogte in gesloten toestand 2,10 meter. Het val wordt aangedreven middels hydraulische cilinders op de 2 hoofdliggers. In de zuidelijke hameipijler bevindt zich de kelder voor de technische installaties.
De brug wordt op afstand vanaf de “oude brug” bediend.