Vaste Fiets- en Voetgangersbrug

 Teneinde de Singelzone in de gemeente Purmerend op te waarderen, was er behoefte aan een fiets- en voetgangersverbinding tussen de Wolthuissingel en de Plantsoengracht.
Inpassing van een langzaam verkeersbrug in de parkachtige omgeving vormt een belangrijke schakel en een integraal onderdeel van het padenverloop. Aansluiting op slingerende fiets- en voetpaden gaf aanleiding voor het zwierige karakter van de brug, hetgeen eveneens in het leuningwerk, met “lianen” die zich om de balusters slingeren, tot uitdrukking is gebracht. Hiermee is een vormgeving ontstaan die teruggrijpt op de “Jugendstil” of “Zweepslagstijl”.
Daar het brugdek van bovenaf gezien in het midden een insnoering heeft, en de dikte in de breedterichting verloopt, lijkt de benodigde geringe bolling krachtiger en oogt de brug, vanaf de zijkant gezien, slanker. Het dek is in twee symmetrische delen geprefabriceerd. Om zo slank mogelijk te kunnen construeren is Zeer Hoge Sterkte Beton toegepast, een materiaal dat zeer hoge belastingen kan opnemen. Vanwege de grote dichtheid en slijtvastheid van dit materiaal was het in eerste instantie niet noodzakelijk een separate slijtlaag aan te brengen, maar vanwege het te ruwe uiterlijk is daar om visuele redenen toch voor gekozen. Het brugdek is door-en-door grijs gekleurd en het leuningwerk met de geïntegreerde lantaarns zijn afgewerkt in een donkere blauwgroene kleur. De slingerende lianen zijn in mat RVS uitgevoerd, waarin ”blaadjes” van glazen brokstukken zijn verwerkt. Hiermee is het park verrijkt met een romantische brug, die de tand des tijds met glans zal weerstaan.