Draaibrug over de Oosterdoks Doorgang

De Dijksgracht en het prestigieuze Oosterdoks eiland zijn met elkaar verbonden middels een beweegbare brug. Deze verbinding over de Oosterdoksdoorgang is een onmisbare fiets- en voetgangers route tussen de binnenstad en de IJ-oevers (Muziekcentrum en Passagiersterminal) en tussen Centraal Station en IJ-burg.

Daar de Oosterdoksdoorgang zowel een hoofdscheepvaartroute als een staande-mast route betreft met vaarwegen ter weerszijde van een "middenklip" (een monument van eerdere sluis- en brugconstructies), en er slechts een geringe doorvaarthoogte mogelijk is, wordt er met gemiddeld 5000 brugbewegingen per jaar rekening gehouden. Mede om deze redenen is voor het principe van een draaibrug gekozen. De bediening geschiedt vanuit een vrijstaande bedieningspost.

De richting van het brugdek met aanlandingen is bepaald door de inrichting van de aansluitende openbare ruimte. Aan de Dijksgracht zijde komt de aanlanding als hellingbaan midden op het verhoogde plein te liggen; aan de kant van het Oosterdokseiland is een poortonderdoorgang in n van de gebouwen bepalend geweest.

De brug vertoont in vormgeving en constructie grote samenhang met de eerder door ons bureau ontworpen Langedoksbrug. Er is van een lichte, transparante staalconstructie uitgegaan; grondspots in het brugdek lichten de boogconstructie aan.

Het stalen dek op trogliggers is met een donkergrijze kunststof slijtlaag afgewerkt. De aluminiumgrijze boogconstructie is samengesteld uit ronde buisprofielen en ovale diagonaalstaven. De totale overspanning bedraagt 55 meter, de vrije doorvaarthoogte is 2,90 meter + N.A.P. en de vrije breedte tussen de leuningen ca. 5 meter. De dichte zijden van diverse betonnen onderdelen zijn gezandstraald.