Vernieuwing "De Mirakelbrug"

De Mirakelbrug over de Haarlemmervaart ligt in een belangrijke verkeersader van Amsterdam. De voormalige basculebrug, een ontwerp van architect Piet Kramer, raakte in onbruik en werd midden 80-er jaren in verbrede vorm als vaste brug voortgezet. Veel van de oorspronkelijke granieten elementen zijn hierbij verloren gegaan. Het was de wens van het stadsdeel Westerpark de brug in historische stijl te herbouwen, om zo weer vormaansluiting te vinden bij de naastgelegen beweegbare brug, eveneens van Piet Kramer en zo een stedenbouwkundig ensemble te herstellen. Zoveel mogelijk van het nog aanwezige natuursteen (graniet) is nu gebruikt en ontbrekende onderdelen zijn opnieuw gemaakt. De oorspronkelijke smeedijzeren leuningen zijn op de granieten brugrand teruggebracht. Ook het toegangshek tot het Westerpark en de kadehekwerken, met rijke ornamentering, zijn zorgvuldig gereconstrueerd. Replica’s van de vier masten, oorspronkelijk ten behoeve van de bovenleidingen van de tram, hervonden hun plaats in de welvingen van het kademetselwerk. Ze dienen nu als masten voor bijpassende lichtarmaturen. De vrijgekomen basculekelder is geschikt gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen, met in- en uitvliegopeningen in de onderdoorvaart.