Beweegbare Brug over het Merwedekanaal

Aan de rand van de oude stadskern over het Merwedekanaal is een fiets- en voetgangersbrug ontworpen, die een verbinding vormt in een recreatieve route tussen de stad en het "Fort Jutphaas", met aansluitend een kade als trappartij met tribune-elementen van gepigmenteerde beton. Hierlangs is een brede aanlegsteiger herplaatst, verbreed en aangevuld; kleine recreatievaartuigen kunnen hier afmeren. De brugverbinding bestaat uit een ophaalbrug met hoge hameitorens en een klapbrug met lage balanspriemen. De uiterlijke verschillen van zowel de brugdelen als de landhoofden geven uitdrukking aan een stedelijke kade met "vestingbrug" enerzijds en een parkachtige oever anderzijds. Hameitorens en balans van de ophaalbrug worden als één samenvloeiende vorm gezien. Dat de klapbrug letterlijk als oplegging dient voor de ophaalbrug (het val is om die reden korter en dikker), had direct te maken met de bouwmethodiek in relatie tot de ongewenste scheepvaartstremming gedurende de bouw; het voorkomen van horizontaal krachten in de landhoofden voorkwam een fysieke koppeling onder water, waardoor een bouwkuip achterwege kon blijven. De bolle vorm van het brugdek accentueert, samen met het langgerekte beeld van het leuningwerk, de overspanning. De hameitorens worden middels grondspots aangelicht en de onderzijden van de vallen vanuit de installatiekelders, waardoor 's avonds de bewegingen van de brug worden getoond. Naast de reeds aanwezige openbare verlichting zijn in de balusters van het leuningwerk lichtpuntjes als accentverlichting opgenomen, en op de steiger lage bolderarmaturen. De lengte van de brug is 35 meter, de breedte 4,80, de doorvaartbreedte 14 en de doorvaarthoogte 2,60 meter. De aandrijving geschiedt middels hydraulische cilinders. De brug wordt op afstand bediend.