Mr. J.J. van der Veldebrug

De verbinding tussen de Oosterdokskade en de IJ-tunnelpier is een belangrijke schakel in een aantal recreatieve routes. Deze fiets-en voetgangersbrug verbindt de promenade langs de IJ-oevers met de binnenstad, maakt een wandelcircuit mogelijk langs de verschillende attracties in het Oosterdok en is een belangrijke ontsluiting voor het Wetenschapsmuseum op de kop van de IJ-tunnel. In noodgevallen dient hij door politie, brandweer en ambulance gebruikt te kunnen worden. De brugverbinding bestaat uit twee boogbruggen ("aanbruggen", waarvan er n incidenteel uitneembaar is) naar de kades en een middeneiland met ophaalbrug. De situering en richting hiervan wordt bepaald door de vaarroutes en manouvreerruimte van de binnenschippers. Deze ophaalbrug is uitgevoerd zonder hameitorens, waarbij de balanspriemen (met ballastkisten) tevens dienst doen als borstweringen. Mede in verband met de eisen van open zichtrelaties naar het Oosterdok en de Dijksgracht is van een lichte, transparante staalconstructie uitgegaan, met daarin opgenomen verlichtingsarmaturen met een vrij laag verlichtingsniveau. De bogen zijn samengesteld uit ronde buisprofielen; de overspanningen bedragen 61 en 73 meter. De onbelemmerde doorvaartbreedte t.p.v. het beweegbare deel is 8,50 meter, de vrije doorvaarthoogte bij ongeopende brug 2,90 meter + N.A.P. De vrije breedte tussen de leuningen is 4.50 meter.