Bedieningspost Nieuwe Meer Schutsluis

Pleziervaart- en binnenvaartschippers die Amsterdam binnenvaren vanaf de Ringvaart via het Nieuwe Meer, passeren een schutsluis nabij de A10. Deze bestaat uit een sluis met schuifdeuren, op locatie bediend vanuit twee vrijstaande gebouwtjes, alsmede een centrale post waarin ondergebracht een transformatorruimte, het dagverblijf van de sluiswachters, een kantoortje voor het innen van havengeld, en openbare toiletten.

Door aangescherpte regelgeving bleek het noodzakelijk om de bediening vanuit de vrijstaande bedieningsposten bij de sluisdeuren te verplaatsen naar de centrale post. Dit markante gebouwtje uit begin jaren 40, met gemetselde gevels en koperen dak met grote overstekken, voldeed echter niet meer aan de gestelde eisen en afmetingen. Het bevond zich weliswaar niet op een monumentenlijst maar had voldoende bouwkundige en architectonische kwaliteiten om in stand te worden gehouden.

Ten einde de zelfstandigheid van dit karakteristieke gebouwtje te bewaren is de nieuwe bedieningspost in een losstaand, sober vormgegeven gesloten bouwvolume van 3 lagen ondergebracht, met daarin alle niet-publiekstoegankelijke ruimten. Op de begane grond wordt dit nieuwe bouwdeel middels een transparant entreegebied met de bestaande post verbonden.
Doordat de programma onderdelen op elke hoger gelegen verdieping groter zijn, neemt de omvang van het nieuwe bouwvolume naar boven getrapt toe. Op de hoogstgelegen verdieping bevinden zich de bedieningsinstallaties; ook een nabijgelegen brug wordt van hieruit op afstand aangestuurd. De uitkragende glazen doos biedt naar 3 zijden vrij uitzicht over het sluiscomplex.

De gevels zijn rondom bekleed met onderhoudsvrije gepotdekselde horizontale stroken leisteengroene Trespa Meteon, voorzien van ingewalste rotsstructuur.

Samen met het vernieuwing van kademuren en bestrating, voldoet het totale complex voor de komende jaren weer aan de laatste bedieningseisen