Woonhuis Homeruskwartier

In het hart van het Homeruskwartier te Almere Poort viert de architectuur hoogtij. Op 35 kavels worden woningen gebouwd die uniek voor de lokatie zijn ontworpen en met een hoog ambitieniveau. De vrijstaande woningen worden op verhoudingsgewijs kleine kavels gebouwd met een Aziatisch aandoende verkaveling, dat wil zeggen relatief lage woningen in hoge dichtheid, onder het motto “ik bouw klein”.

 

Op een hoekkavel (245) is binnen dit thema een woonhuis ontworpen. Dit impliceert weinig buitenruimte, waarin tevens de auto wordt geparkeerd. Om die reden is de privé buitenruimte op dakniveau gesitueerd. Deze keuze beïnvloedt de verdere organisatie van het woonhuis.

 

Het dakterras, een bijzondere plaats in het huis, is verbonden met de woonkamer die deels 4.50m hoog is en een entresol bevat. Hier heeft de toetreding van daglicht vrij spel zonder de privacy nadelig te beïnvloeden.

In het introverte centrum van het woonhuis bevinden zich de slaapkamers. Door een beperkt aantal openingen in het gebouwvolume stroomt het daglicht naar binnen zonder al te veel privacy prijs te geven.

Op de begane grond is, behoudens de entree van de woning en de berging, ook de keuken en de eetkamer gesitueerd. Er kan voor worden gekozen de keuken naar het woonkamer niveau te verplaatsen. De ruimte op de beganegrond is dan ter beschikking voor werkruimte of een andere functie. De verlaagde peilmaat van de begane grond biedt de mogelijkheid de omsluitende wanden op de erfscheiding 2.60m hoog te maken, waardoor er een besloten buitenruimte ontstaat met een interessante verbinding met de binnenruimte, mede gezien het open karakter van de gevel hier.

  

De hoofddraagconstructie bestaat uit massief hout, een duurzaam, warm, en milieuvriendelijk materiaal. De buitengevel is eveneens van hout, verticale los van elkaar gemonteerde latten, vanzelfsprekend allemaal FSC gekeurd, die nog een aantal ramen en ventilatie openingen verhullen. Een kleine windturbine, levert een bijdrage aan de elektrische energie evenals pv-collectoren op het dak. Ook warmwater wordt door de zon geleverd. Het damp-open karakter en het accumulerend vermogen van de houtconstructie maken een zeer energiezuinig woonhuis mogelijk (Rc waarde ruim 6), met balansventilatie en warmteterugwinning. Verdere materiaal toepassingen worden zorgvuldig geselecteerd zodat een zo hoog mogelijke BREEAM rating gehaald kan worden. 

 

Het woonhuis op kavel 245 heeft een introvert karakter; dat brengt het stedenbouwkundige uitgangspunt met zich mee en dat is aan de gevel af te lezen. Die is verhullend in zijn verschijning en sober in materiaal gebruik en passend bij het ambitieniveau van energie- en materiaalgebruik. De kracht van het ontwerp schuilt in de interne schakering van goed geproportioneerde ruimtes met interessante onderlinge posities en zichtlijnen, een gevarieerd woonprogramma, waarop de beperkte buitenruimte optimaal wordt betrokken met behoud van privacy. Ondanks het motto “ik bouw klein” staat hier een groot woonhuis met een gebruiksoppervlak van 232m2 (behoudens buitenruimte).