Studie B&Y-terrein

In opdracht van de Segesta Groep heeft Kerste-Meijer Architecten studie verricht naar de bebouwings mogelijkheden van het B&Y terrein op Terschelling.

 

Op één van de markante plekken van Terschelling ligt dit terrein al enige jaren braak en de bebouwing hierop is vervallen. Het terrein ligt in het overgangsgebied van het dorp West-Terschelling en het Groene Strand. 

 

De studie heeft zich gericht op vier aspecten:

 

1. Het maken van een passende ruimtelijke structuur die recht doet aan de specifieke situatie en aan de karakteristieken van West-Terschelling.

 

2. Het ontwikkelen van een “ programma van mogelijkheden “ voor deze situatie die ook een bijdrage levert aan de omgeving en de ruimtelijke ordening.

 

3. Inpassen van de nieuwe bebouwing die rekening houdt met de hoogteverschillen in het terrein zelf en de hoogte van de bestaande bebouwing.

 

4. Bebouwing die aansluit op de bestaande bebouwing qua vorm en materialisatie.