Inrichting Nautisch Kwartier

Er is een ontwerp gemaakt voor zowel de vormgeving en afwerking van het buitengebied (verlichting, bestrating, droogloop en scheepstrap), als voor een reeks te bouwen paviljoens (recreatie en expositie). Enerzijds is gezocht naar samenhang in het fragmentarische gebied, anderzijds naar het versterken van de tegenstellingen tussen de historische omgeving en de nieuwe invullingen. Door markante punten in het gebied ontstaan zichtlijnen, die een aantrekkelijke voetgangersroute mogelijk maken. Vervolgens is vorm gegeven aan de sfeer en karakterverschillen van openbaar tot privé. De paviljoens krijgen een educatieve functie en zijn in hoofdopzet gelijkvormig. Ze zijn op de uiterste punten van het museumgebied geplaatst, dat daardoor evenwichtiger wordt. De kiosken en muziektent hebben een meer sociaal-cultureel karakter, zijn demontabel en verplaatsbaar. 's Avonds worden de tentdaken van binnenuit verlicht.