Afstudeerproject Filmmuseum

Het Filmmuseum verzamelt, conserveert en vertoont films in het niet-commerciële circuit. Het is nu gevestigd in het Vondelpark paviljoen te Amsterdam. Dit is ingrijpend verbouwd om er een maximaal programma in onder te brengen. Idealer was geweest om het instituut een nieuw onderdak te bieden aan het Museumplein, in de nabijheid van andere musea en het Concertgebouw. Op de gekozen locatie, naast het Van Gogh museum, zijn twee van de drie villa's weggedacht. In de villa Alsberg van architect E. Cuypers worden de bestuurs- en directieruimten, alsmede de filmopslag en de bijbehorende consultatiezaaltjes gesitueerd. In het nieuwe bouwdeel is er naar gestreefd het museum een grotere openheid te doen uitstralen dan nu het geval is. In het zo open mogelijk gebouw zijn de functies duidelijk afleesbaar. De gebruikers en de tegenstellingen tussen licht en donker zorgen voor een steeds veranderend beeld. De begane grond is een gedeeltelijk door glazen puien omsloten ruimte met een café-restaurant, een informatiebalie en een kassa. De bibliotheek bevindt zich direct onder het schaaldak. Reflectieschermen geven het invallend licht door aan de eronder gelegen expositieruimte. Het buitenprojectiescherm laat 's avonds de schaduwen en silhouetten van de constructie en de mensen erachter doorschijnen. Bij filmprojectie gebeurt het omgekeerde naar binnen toe. Het scherm kan langs een bovenrail worden weggeschoven, zodat het gebouw en de villa erachter zichtbaar worden.