ING advieskantoren Nederland

Om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft de ING-Bank een fijnmazig netwerk van advieskantoren in het land gevestigd, waar men zowel eenvoudige geldafhandelingen kan doen als financiële zaken kan regelen.
Kenmerkend voor een advieskantoor is de geleidelijke overgang van een beschut buitengebied naar een openbaar toegankelijke zone direct achter de entree.
Om deze overgang zo transparant mogelijk te maken worden de volgende middelen ingezet:
- een gebogen wand met oranje leeuw, die naar binnen toe doorloopt en waarin zich de geldapparatuur bevindt
- een brede glazen pui met schuifdeuren, die het mogelijk maakt om van buiten af direct al visueel contact te hebben met het bankpersoneel
- een van buiten naar binnen toe doorlopende plafondafwerking en (harde) vloerbedekking, waardoor de scheiding tussen binnen en buiten tot een minimum wordt teruggebracht.
De opgave is om dit concept zo optimaal mogelijk tot zijn recht te laten komen. Maar omdat de advieskantoren in panden met een zeer uiteenlopend karakter zijn en worden gevestigd zijn de eindresultaten dientengevolge ook zeer verschillend.