Hoofdkantoor N.V. Afvalzorg

Op Nauerna is voor de NV Afvalzorg Holding, het eerste permanente gebouw op een stortlocatie, dus op het afval, gerealiseerd. Het nieuwe gebouw huisvest de centrale organisatie, heeft een educatieve- en culturele functie en wordt het beheerscentrum van het stort. Als positie voor het gebouw is gekozen voor de plaats waar het “actieve” zuiden, met z’n grootschalige landschappelijke ingrepen zoals Noordzeekanaal, haven- en verkeersactiviteiten en het “passieve” oude veenweidegebied in het noorden elkaar het dichtst benaderen; tevens zijn hier de stortactiviteiten reeds voltooid. Aan de scheidslijn tussen beide gebieden ontleent het gebouwconcept zijn vorm. Aan de noordzijde is het talud van het stort, waar het entreegebied uit is “gesneden”, in het vegetatiedak doorgetrokken. Hier bevinden zich, behoudens de entree, ook de vergaderzalen en de educatieve ruimtes. Aan de zuidzijde, op de eerste verdieping, zijn de kantoorfuncties gelegen en toont het gebouw zijn representatieve gevel