Upgrading Gevels Bankfiliaal

Tijdens de voorbereiding van een ingrijpende interne verbouwing van een 3-laags kantoorgebouw, ontstond bij de opdrachtgever de wens om het gebouw ook aan de buitenzijde een metamorfose te laten ondergaan. De negatieve aspecten die bij nader onderzoek naar voren kwamen, waren vooral:
- een onopvallende en vlak in de gevel gesitueerde hoofdentree
- een te grote openheid van de gevelpuien op de begane grond
- de te nadrukkelijk aanwezige trappenhuizen op de tegenoverliggende hoeken van het gebouw en
- de sterk verticale geleding in de gevels, waardoor een samenhangend totaalbeeld ontbrak.
Bij de herstructurering van het gebouw, bleek daarnaast een overmaat aan kantooroppervlakte aanwezig. De volgende bouwkundige en architectonische ingrepen zijn gedaan:
- het gebouw heeft zijn oorspronkelijke heldere hoofdvorm weer teruggekregen doordat het teveel aan†ruimte op de 1e verdieping in een later toegevoegd volume, is verwijderd
- om de gehele 2e verdieping te kunnen onderverhuren, is in de zijgevel een separate entree toegevoegd
- een betere overgang van buiten naar binnen is verkregen door de straatgevel ter plaatse van de†hoofdentree over 2 verdiepingshoogten te openen en de entreepui terug te leggen
- de puien op de begane grond zijn vervangen door kozijnen met borstweringen
- het grijsgeglazuurde gevelmetselwerk is rondom van keramische geveltegels voorzien
- alle gevelkozijnen hebben een donkergrijze kleur gekregen
- het gebouw heeft met de markante zwevende dakrand een bovenbeŽindiging verkregen
- de warmtelast op de gevels is enigszins teruggebracht door verplaatsbare zonweringspanelen in de†dagkanten van de kozijnen.
Tevens is een herindeling van het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw voorgesteld, hetgeen mogelijk in een latere fase zal worden uitgevoerd. Door bovenstaande veranderingen heeft het gebouw de gewenste uitstraling verkregen en zijn
technische en visuele kwaliteit zichtbaar verbeterd.