Showroom en Kantoor

Aan de Bovenkerkerweg te Amstelveen, in de lintbebouwing, is een oude smederij gesloopt. Op het vrijgekomen smalle en diepe perceel wordt een showroom met kantoor- en opslagruimte ontworpen in opdracht van een bijzondere kantoorinrichter. De uiterste grenzen van het bestemmingsplan zijn minutieus onderzocht, ten einde de situatie optimaal te benutten. De gevelarticulatie van balkon, expeditie en showroom vindt hierin zijn oorsprong. Door de aanwezige sloot, middels een steiger, aan de begane grond te koppelen is op het relatief smalle perceel een grote ruimte verkregen. Om functionele showroom mogelijk te maken, is het gebouw betrekkelijk gesloten; hiertegenover is gestreefd naar een zo groot mogelijke interne ruimtelijkheid. Door de hoofdtrap in een hoge vide te plaatsen, zijn de etages visueel met elkaar verbonden.  Het “service-bloc” met daarin de toiletten, pantry en technische installaties, grenzend aan deze vide, draagt ook aan de ruimtelijkheid bij. Het grote etalageraam en de hoge vide vormen de belangrijkste blikvangers aan de drukke straat.
Materialisatie, constructie, afwerking en installaties  zijn van grote eenvoud; een sober decor vormend voor de meubelexposities.