Bankfiliaal met Woningen

Aan het nieuwe stadsplein, op de planlocatie "Benschopperpoort", is een gebouw ontworpen met op maaiveldniveau een bankkantoor en daarboven woningen. Representatieve uitstraling is voor een bank zeer belangrijk. Om die reden is er voor gekozen, dat het gebouw zich over de volle hoogte en breedte als een eenheid manifesteert. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door de gebogen gevel waarbij het dak een belangrijke beeldbepalende rol is toebedeeld. Zo ontstaat er een grote maat; de woningen blijven in hun verschijningsvorm ondergeschikt aan het totaalbeeld. De entree van de bank is op de hoek van het gebouw gesitueerd, gericht naar het toekomstige stadsplein. Tevens kan het programma van de bank dan optimaal worden ingevuld. Het specifieke karakter van het interieur wordt aan de buitenzijde rond het entree gebied zichtbaar. De hoofdtoegang tot alle woningen bevindt zich in de poort. Alle (drie-kamer) woningen hebben een dakterras met terug liggende gevels. Vijf stuks zijn boven de bank gesitueerd, één woning is "grondgebonden". Door de bakstenen gevels rondom op te vatten als een "schil" die wordt ingesneden en weggebogen, wordt het gehele bouwwerk als het ware met een "plastische huid" omsloten, waarbij de constructieve opbouw ondergeschikt is gemaakt aan de expressie. Kolommen in of vóór de gevel geplaatst zijn daarom vermeden. Het markante dak is met gepatineerd koper bekleed; de gevels zijn gemetseld in een licht genuanceerde roodbruine baksteen. Dit sluit zowel aan bij de directe omgeving als bij de uitstraling van de bank. Alle puien en kozijnen zijn van antraciet gemoffeld aluminium.