Bedrijfsruimte met Kantoren

Op het industrieterrein in de gemeente Naarden is een bedrijfsgebouw ontworpen, waarbij de verschillende programma onderdelen zo zijn gerangschikt, dat een rationele opslagruimte gemaakt kon worden, een staalconstructie bekleed met stalen golfplaat en een meer representatief gebouw van baksteen. De opslagruimte sluit aan bij de belendende bedrijfsgebouwen, het bakstenen gebouwdeel manifesteert zich als hoekbebouwing. Binnenin vormt een hoge hal de spil van dit deel, het koppelt twee etages aan elkaar en vormt tevens de entree. Door het gebouw in twee volumes onder te brengen, kan elk deel op de meest efficiënte bouwwijze gerealiseerd worden. Hierdoor ontstaat een scherpe bouwprijs en kan het gebouw in de toekomst eventueel gesplitst worden.