Landhuis

Aan de Varsenerweg, met de Overijsselse vecht binnen het gezichtsveld, is een bouwvallige woning gesloopt om ruimte te bieden aan een nieuwe woning. Een monumentale kastanjeboom, centraal in het bouwvlak gelegen werd gespaard. Het terrein is lichtglooiend en vormt een onderdeel van de waterkering.

Het uitzicht, vooral zuidwest georiënteerd, is adembenemend. Om het woonhuis te laten opgaan in het landschap wordt gewerkt met natuurlijke materialen en streek gebonden vormen. Gekozen wordt voor één allesomvattend bouwvolume, afgedekt met een rieten kap in een vloeiende vorm.

De woning omarmt de bestaande kastanje. Met de bolle kant aan de openbare weg, die zo gesloten en sober mogelijk wordt uitgevoerd, vindt het huis aansluiting bij de aan de overkant gelegen monumentale boeren schuur. De holle kant, die beschutting biedt aan het privé gebied is open en is als het ware het focuspunt van het uitzicht.