Villa

In het landelijke gebied, ten zuiden van de stad, bouwt Kampen een woonwijk: Het Onderdijks. Het is de historische naam voor het stukje land vlakbij de stad en de rivierdijken. Invloeden van de oude Hanzestad, maar vooral van het omliggende landschap komen zichtbaar terug in de wijk. Het Onderdijks bestaat uit een aantal buurten, ieder met een eigen karakter. In de buurt De Hoogte, aan de buitenrand van het plan, wordt binnen een gedetailleerd beeldkwaliteitplan een woonhuis met praktijkruimte ontworpen.
Het thema De hoogte komt tot uitdrukking in zowel de gevel expressie als in de interne ruimtelijke opbouw. De hoge praktijkruimte vormt de spil van de andere ruimtes.
De verschillende vertrekken, op zich bescheiden van afmeting, zijn zo geplaatst dat in de knusse woning ruimtelijkheid gewaarborgd is, met veel specifieke gebieden als een intern “landschap” waarin het goed toeven is. Ondanks de lastige bezonning is de ruimte rond het huis zo ingericht dat, in combinatie met de verschillende binnenruimtes, de bewoners op elk moment van de dag van de buitenruimte kunnen genieten; elk gebied met een eigen karakter.
De woonwijk is gericht op duurzaamheid, vandaar dat de woning wordt gerealiseerd aan de hand van de aanbevelingen van Duurzaam Bouwen. Dit komt mede tot uitdrukking in laag energie gebruik en de toepassing van duurzame materialen. Eén van de doelstellingen bij de aanleg van Het Onderdijks is het creëren van een groene wijk die aansluit op de natuurlijke omgeving. Dit zal ook in de tuinaanleg zichtbaar zijn. Het duurzaam waterbeheer, waarbij het hemelwater van de daken via wadi’s zal worden afgevoerd, zal verdroging tegengaan en bijdragen aan een frisse groene wijk.